Skriv til os

Udfyld formularen

Ring til os

Tlf.: 86 ​48 65 60

Bussen mere sikker

Statistik over antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i busulykker 1998-2008 i Danmark

Tallenes udvikling
En rutebil eller turistbus er den sikreste transportform. Det afspejler sig i lave døds- og skadestal.
Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er så lave, at en enkelt ulykke kan påvirke statistikken kraftigt. Det store antal dræbte i bus i 2003 skyldtes en enkelt ulykke med ni dræbte i en minibus.
Bussen har lang standsetid

Busser har lang decelerationsperiode ved kollision i forhold til personbiler. Decelerationsperioden er tidsrummet fra kollision til køretøjet er standset.

Eksempel
Hvis en bus og en personbil kolliderer frontalt med 50 km/t, vil bussen fortsætte med en hastighed på 48 km/t. Derfor er kraftpåvirkningen på personerne i bussen meget mindre end i personbilen.

Ti gange mere risikabelt
Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet, der har undersøgt ulykker i trafikken, er det ti gange mere risikabelt at køre i personbil end i bus.

Undersøgelsen viser blandt andet, at to buspassagerer blev dræbt eller alvorligt skadet for hver 1 mia. km. passagererne tilbagelagde med bus.
Risikoen for førere og passagerer i personbiler er ifølge undersøgelsen ca. 10 gange så høj.

Til højre ses et diagram over døde og tilskadekommende i busser over 10 år.
Øverste diagram er døde, nederste er tilskadekommende

Følg med på facebook

Vi opdatere vores facebook løbende, så liker du os kan du følge med i hvad der sker og eventuelle tilbud.

Firmanavn & CVR​

Nørager Taxi & Turistbusser

CVR: 15886137

Kontakt os